ANGAŻE

Aplikacja ułatwia przygotowanie angaży pracowników zatrudnionych na uniwersytecie.

Wszystkie dane zawarte w przykładzie są fikcyjne.

Włodzimierz Gajda
http://gajdaw.pl
13 sierpnia 2009 r.

©2009 gajdaw

http://gajdaw.pl