HTML & CSS

Składnia języka HTML

Język HTML jest ściśle związany z siecią WWW od początków jej istnienia. Wygoda korzystania z hipertekstu zawierającego odnośniki w połączeniu z prostotą samego języka spowodowała lawinowy wzrost zarówno użytkowników jak i osób publikujących na łamach WWW. Jednak do tworzenia atrakcyjnych, a za razem poprawnych dokumentów HTML, nie wystarczy pobieżna znajomość kilku znaczników.

HTML - aplikacja języka SGML

Składnia języka HTML jest formalnie opisana w języku SGML. Specyfikacja, nazywana w skrócie DTD, precyzuje nie tylko dostępne znaczniki i elementy oraz zasady dotyczące ich zamykania, ale również dopuszczalne atrybuty, poprawne wartości atrybutów, a także określa dokładnie zawartość każdego elementu HTML.

HTML - ćwiczenia w przygotowywaniu dokumentów zawierających tekst

Po teoretycznym opisie języka HTML pora na ćwiczenia praktyczne. Przedstawiona seria ćwiczeń pomaga w opanowaniu języka HTML oraz CSS w stopniu wystarczającym do tworzenia dokumentów składających się z tekstów.

Hiperłącza

Jednym z głównych powodów ogromnego zainteresowania Internetem u schyłku XX wieku była funkcjonalność hipertekstu. Oto bez znajomości żadnych tajemniczych komend przeciętny użytkownik mógł wędrować po zasobach Internetu podążając ścieżką hiperłączy. W artykule przyjrzymy się nieco bliżej internetowym odnośnikom i przygotujemy kilka prostych witryn, wyjaśniających tworzenie hiperłączy.

Tabele HTML

Jednym z najważniejszych kroków nauki języka HTML jest opanowanie umiejętności tworzenia tabel. Wprowadzone do języka w celu ułatwienia prezentacji danych, tabele obecnie stanowią główne narzędzie do projektowania układu witryn.

Ilustrowanie witryn WWW

Niemal wszystkie współczesne witryny WWW zawierają elementy graficzne. Ikony, tła, fragmenty obramowań, ilustracje czy elementy tworzące menu to tylko niektóre z licznych przykładów dekoracji pojawiających się na stronach WWW. Artykuł omawia podstawowe wiadomości dotyczące umieszczania ilustracji na stronach WWW.

Cytaty, wykazy oraz elementy DIV i SPAN

Omówieniem cytatów, wykazów oraz elementów DIV i SPAN zakończymy cykl artykułów poświęconych podstawom języka HTML. Podsumowujące zestawienie zawiera listę wszystkich opisanych elementów HTML.

CSS - kaskadowe arkusze stylów

Kaskadowe arkusze stylów dołączane do witryn WWW zawierają definicje formatów poszczególnych elementów HTML. Artykuł zawiera przegląd najważniejszych informacji dotyczących języka CSS.

Kontrolki formularzy

Formularze dostępne na stronach WWW zawierają szereg różnych kontrolek służących do wprowadzania danych. Artykuł szczegółowo omawia wszystkie elementy języka HTML dotyczące formularzy i wyjaśnia rolę oraz sposób wykorzystania poszczególnych atrybutów.

Element META — dodatkowe informacje na temat witryny

Witryny internetowe są często wzbogacone o dane nazywane metainformacjami. Informacje te, ustalane elementami META, służą między innymi do identyfikacji autora, klasyfikacji zawartości oraz zwiększają możliwości wyszukiwania informacji w Internecie. W artykule przeanalizujemy wszystkie popularne elementy META opisując ich rolę oraz celowość użycia.

Projekt układu strony w oparciu o elementy div oraz arkusze stylów

Projektowanie układu witryny z wykorzystaniem arkuszy stylów oraz sekcji div staje się coraz bardziej popularne. Coraz częściej firmy zajmujące się tworzeniem witryn zaznaczają w swojej ofercie, że układ jest przygotowany w oparciu o style i w sposób zgodny ze standardami. Z racji na różnice w interpretacji stylów pomiędzy różnymi przeglądarkami początkowe etapy rezygnacji z tradycyjnych układów tabelkowych mogą być kłopotliwe.

Elementy div i style CSS w praktyce

Artykuł omawia kulisy powstawania witryny internetowej wyłącznie w oparciu o elementy div oraz kaskadowe arkusze stylów. Jako przykład służy witryna http://gwz.gajdaw.pl stanowiąca suplement do książki „Gimp w zastosowaniach”.

©2009 Włodzimierz Gajda