Strona głównaAutorzyArtykułyRocznikiNumeryRubrykiPodrubryki

magazyn INTERNET to aplikacja internetowa, która prezentuje różne metody rozwiązania problemu ilości danych na stronie WWW.

Jeśli witryna WWW prezentuje zawartość bazy danych, a liczba rekordów w bazie jest duża, to należy zastosować różne rozwiązania ułatwiające przeglądanie danych.

Rozwiązaniami tymi są:

Pierwszym roziwiązaniem — najważniejszym — jest stronicowanie danych. Jeśli liczba rekordów zwróconych przez zapytanie wynosi kilkaset, to nie wyświetlamy ich w postaci jednej monstrualnej tabeli. Zamiast tego tabelę dzielimy na fragmenty po około 20 rekordów i dołączamy wskaźnik aktualnej strony.

Drugi trik polega na dodaniu przycisków następny, poprzedni ułatwiających przechodzenie po kolejnych rekordach danej kategorii.

Trzecim udogodnieniem jest sortowanie tabel wg dowolnej kolumny. Komórki nagłówkowe tabel zawierają strzałki, informujące o aktualnym porządku sortowania.

Jako następne udogodnienie dodajemy alfabet, który służy do wybrania rekordów rozpoczynających się na wybraną literę.

Na koniec kolorujemy wiersze tabel. W przykładzie kolorowane są co piąte wiersze. Ponadto dodany jest skrypt JavaScript modyfikujący kolor wiersza wskazanego kursorem myszki.

Przykładowa baza danych zawiera zestawienie artykułów opublikowanych na łamach magazynu INTERNET w latach 2001 — 2006.

Kod aplikacji może być wykorzystywany do dowolnych celów, w tym także komercyjnych.

Dane w przykładzie zostały wykorzystane za wiedzą i zgodą redakcji Magazynu INTERNET.

Włodzimierz Gajda,
http://www.gajdaw.pl
3 października 2006 r.

©2009 Włodzimierz Gajda